Last ned gratis IFRS 16 kalkulator

Det er mye informasjon om den nye regnskapsstandarden for leieavtaler - IFRS 16 utgitt av IASB (International Accounting Standards Board) og ASC 842 av FASB (Financial Accounting Standards Board). Du kan finne mange nyttige og illustrerende eksempler og opplæringsprogrammer som forklarer konseptet godt. Men praktiske verktøy er det lite av. Derfor kan du her får tilgang til en Excelfil, som du kan studere for å løre, eller bare ta den i bruk dersom du har veldig få avtaler. Dersom du har mange avtaler anbefaler vi vår skyløsning, Soft4Lessee 

Her er noen av dine viktigste praktiske utfordringer du må ta stilling til.

  • Hvilke verktøy skal jeg bruke til leieberegninger i henhold til IFRS 16-standarden? Har mitt nåværende regnskapssystem de nødvendige funksjonene?
  • Hvilke hovedboksposteringer må føres hver måned? De fleste eksempler du kan finne er svært forenklet, vår erfaring er at det fort kan bli mangeog store billag.
  • Hvor mye ekstraarbeid vil dette gi min regnskapsfører? Kan det håndteres manuelt, eller krever det automatisering?
  • Hvor nøyaktig kan overgangen til IFRS 16 gjennomføres eller implementeres? I teorien vet du hvilke alternativer du har - retrospektiv eller kumulativ  - men du trenger et verktøy for å modellere effekten på balansen, innvirkning på resultatet, og på dine viktigste KPIer -  alle disse vil forandre seg etter overfang til IFRS16​
  • Er de nye rutinene dine fleksible nok til å ta høyde for variasjoner i leieavtaler når betingelsene endres?
  • Hvor vanskelig vil det være å redegjøre for eventuelle endringer?

For å ta de riktige avgjørelsene, kan du leke med tallene fra leiekontrakter og modellere regnskapstransaksjonene dine for å se effekten i balansen. For å gjøre det, trenger du en "sandkasse" eller et verktøy for å utføre beregningene. Denne praktiske øvelsen gir deg et bedre innblikk i de kommende endringene fra to perspektiver - endringer i regnskap og endringer i programvaren.

Her deler vi vår  Excel-baserte IFRS 16 kalkulator med deg. Du er velkommen til å bruke den som din "sandkasse". Last den ned og prøv den. Om du har spørsmål, kan du kontakte oss via support@espero.no, eller info@soft4leasing.com.  Denne IFRS 16-kalkulatoren ble testet mot beregningsprøver utgitt av kjente revisjonsselskaper (KPMG, Deloitte, PWC, Ernst & Young).

For bedrifter som bare har en håndfull operasjonelle leieavtaler, kan Excel-kalkulatoren og manuelle journalføring fungere godt. De som har mange eller komplekse leieavtaler (for eksempel variable leieavtaler, leieavtaler i utenlandsk valuta etc), bør vurdere et fullverdig transaksjonssystem, som Soft4Lessee.